Nr: 56 din: 27 12 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind prelungirea Contractului de închiriere nr.RU759/28.11.2011 pentru imobilul construcție în suprafață de 62,82 m.p. situat în strada Tudor Vladimirescu nr.14 - parter, sat Podu Turcului, com. Podu Turcului aparținând domeniului Privat al Comunei Podu Turcului, jud. Bacău