Nr: 53 din: 15 12 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Construire Centru comunitar integrat în comuna Podu Turcului, jud. Bacău” prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională - Componenta 12 - Sănătate - Investiția: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - Investiția specifică I1.4: Centre Comunitare Integrate