Nr: 42 din: 21 07 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, la nivelul comunei Podu Turcului