Nr: 37 din: 30 09 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite prin Decizia nr.16/06.07.2022 a Camerei de Conturi Bacău