Nr: 37 din: 30 06 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea modificării tarifelor SC Compania ROMPREST SERVICE SA, conform Raportului expertului cooptat de către ADIS Bacău, de către UAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/ 2957/ 06.05.2015