Nr: 36 din: 13 08 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA PODU TURCULUI, JUDEȚUL BACĂU”