Nr: 33 din: 26 05 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții - DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Podu Turcului”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local și alte surse pentru realizarea obiectivului în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul Local, investiția I.3: Reabilitarea moderată a clădirilor publice, pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul utilităților administrativ - teritoriale