Nr: 27 din: 22 06 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind neasumare a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru scoli al României, la nivelul comunei Podu Turcului, judeţul Bacău