Nr: 22 din: 21 04 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Podu Turcului, aprobarea Studiului de oportunitate, a regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și aprobarea dării în administrare a Serviciului de iluminat public