Nr: 15 din: 31 03 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru aprobarea modificării Statului de funcții prin transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Podu Turcului, jud. Bacău, ca urmare a promovării în grad imediat superior celui deținut de 7 funcționari publici