Nr: 115 din: 27 08 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea obiectivului de investiții „Lucrări pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor sediului primăriei comunei Podu Turcului, jud. Bacău”, a indicatorilor tehnico-economici, a Devizului General și a cofinanțării proiectlui