Nr: 113 din: 27 08 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea dezmembrării imobilului - teren bloc „SMA” - cu suprafața de 2486 mp, având număr cadastral 62369, în vederea intabulării în Cartea funciară