Nr: 80 din: 05 Martie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea tichetelor sociale copiilor din familii defavorizate conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție