Noile date de organizare a examenului sunt:
-26.02.2021, ora 09:00 – proba scrisă
-02.03.2021 ora 10:00 – interviu