Nr: 8 din: 01 02 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea bugetului local al Comunei Podu Turcului și al Consiliului Local Podu Turcului- Serviciul Apa- Canal pentru anul 2023