Nr: 48 din: 25 11 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind actualizarea inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al comunei