Nr: 48 din: 01 08 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul pe investiție „Sistem de canalizare în satele Căbești și Plopu din comuna Podu Turcului, jud. Bacău”, prin Programul național de Investiții „Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr.95/2021