Nr: 39 din: 30 06 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea actualizării valorii de investiție pentru obiectivul „Înființare grădiniță în localitatea Podu Turcului, comuna Podu Turcului, jud. Bacău”