Nr: 32 din: 13 08 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind primirea UAT Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia