Nr: 28 din: 28 06 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Rețele de canalizare menajeră în sat Podu Turcului, comuna Podu Turcului, jud. Bacău”