Nr: 24 din: 31 05 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea organigramei, statutului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Podu Turcului și a celorlalte structuri și servicii publice subordonate Consiliului Local al comunei Podu Turcului