Nr: 23 din: 31 05 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea devizului general faza Proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic și după realizarea achiziției de servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Podu Turcului”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10-Fondul local, Investiția I.3: Reabilitarea moderată a clădirilor publice, pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale