Nr: 20 din: 16 05 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „Actualizare în format GIS a documentelor aferente Planului Urbanistic General al Comunei Podu Turcului, județul Bacău” în cadrul PNNR al României, COMPONENTA 10 - Fondul Local