Nr: 15 din: 27 03 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea actului adițional nr.5 la Contractul de închiriere nr. RU759/28.11.2011 pentru imobilul construcție în suprafață de 62.82 mp, situat în str. Tudor Vladimirescu, nr.14-parter, sat Podu Turcului, comuna Podu Turcului, aparținând domeniului privat al comunei Podu Turcului, jud.Bacău