Nr: 14 din: 27 03 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.908/24.10.20217 emisă de FNGCIMM S.A. IFN aferentă proiectului ”Înființare grădiniță în localitatea Podu Turcului, comuna Podu Turcului, județul Bacău”