Nr: 119 din: 22 09 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al Dlui. Sachelaru Cătălin înainte de expirarea duratei normale a mandatului și vacantarea unui post de consilier local înscris pe listele Partidului Social Democrat