Nr: 1 din: 31 01 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Sistem de alimentare cu apă în satele Căbești, Plopu, Lehancea și Bălănești din comuna Podu Turcului, județul Bacău” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G nr. 95/2021