Despre noi

 
 
 

Comuna Podu Turcului este situată în sud-estul judeţului Bacău.

Localitatea noastră este atestată documentar în anul 1842, prin documentul intitulat "Învoiala".

Suprafaţa comunei este împărţită în: 400 ha păduri, 350 ha păşuni şi 7000 ha teren arabil.
Locuitorii comunei se ocupă cu comerţul, agricultura, mici meşteşuguri.

Copiii de vârstă şcolară învaţă în 9 şcoli (primare şi gimnaziale). O unitate de învăţământ importantă din localitatea noastră este Grupul şcolar "Al. Vlahuţă".
În localitatea noastră există 3 cămine culturale şi o bibliotecă comunală, în care găsim peste 15.000 de volume.
De asemenea, lăcaşuri bisericeşti sunt 11, toate de rit ortodox.

Comuna Podu Turcului se găseşte la întretăierea de drumuri importante: DN 11 A Bârlad-Podu Turcului- Adjud, DJ 241 Podu Turcului -Bacău. Infrastructura comunei cuprinde reţea de canalizare şi apă potabilă, reţea de electricitate şi gaze naturale.

În comuna Podu Turcului găsim cel mai mare spital din zona rurală, cu 200 de paturi.
Medicina de familie este regăsita prin existenţa a doua cabinete.

© 2007 Gamiteh srl